Mexanika müfəttişi | Mechanical inspection

Mexanika müfəttişi | Mechanical inspection Mexanika müfəttişi | Mechanical inspection

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi  Beynəlxalq standartlar əsasında Mexanika müfəttişi (Mechanical inspection) təlimi təklif edir.

 

Kursun proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

 

1. Beynəlxalq Standartlar, onların yaranma tarixi və səbəbi

2. Kod, Standart, Spesifikasiya və onların fərqləri

3. Statik və Fırlanan (Static and Rotating) avadanlıqlar.

4. Nasoslar haqqında ümümi məlumat və iş prinsipləri. Nasosların texniki parametrləri

5. Mərkəzdənqaçma nasosları

6. Mexaniki kipləşdiricilər

7. Yastıqlar, onların növləri və ümumi məlumat

8. Muftalar və mufta birləşmələri

9. Vallar arasında mərkəzləşmə və onun əhəmiyyəti

10. Siyirtmələr və onların tətbiq sahələri

11. Kompressorlar haqqında məlumat

12. Borular və boru təsnifatları

13. Flanslər haqqında məlumat

14. Kilpləşdiricilər və onların növləri

15. Metallar və onların təsnifatları

16. Yağlar və onların xüsusiyyətləri

17. Bolt və bolt birləşmələri. Güc (Torque) açarı. Boltların güc açarı ilə sıxılması.

18. Reduktorlar,Variatorlar,Multiplikatorlar

 

TƏLİMÇİLƏR 

Kursu tədris edən Təlimçilər 20 ildən çox Mexanika sahəsində Beynəlxalq iş təcrübəsi olan professional Mütəxəssislər / Mühəndislər tərəfindən keçirilir.

 

Kursun müddəti:  20 saat. Kurslar həftə içi və həftə sonu axşam saatlarında (19:00-dan 22:00)-dək keçirilir.

 

Kursun Metodikası: Yerli qanunvericiliyin və Beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən hazırlanmışdır:

 

Kursun sonunda iştirakçıların bilikləri qiymətləndirilir və  SERTİFİKAT təqdim olunur.