Buxar və suqızdırıcı qazan qurğularının) texniki istismar zamanı təhlükəsizlik qaydaları,