istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin istismarının təşkili