İnsan Resursları (HR)

İnsan Resursları (HR)

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi müəssisələrdə İnsan Resursları sahəsində məsləhət xidmətləri təklif edir. 

Xidmətlərimizə daxildir:

  • Əmək müqaviləsinin əmək qanunvericiliyinə və müəssisənin fəaliyyətinə uyğun olaraq tərtib edilməsi;

  • Əmək müqaviləsinin bağlanılması, dəyişiklik edilməsi, xitam verilməsi və Əmək müqaviləsi Bildirişləri üzrə Elektron İnformasıya Sisteminə daxil edilməsi;

  • Əmrlərin hazırlanması və qeydiyyatının aparılması;

  • Məzuniyyət hüququnun (əmək, təhsil, yaradıcılıq, sosial, ödənişsiz məzuniyyətlər) həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi

  • İş vaxtının uçotunun qeydiyyatının aparılmasının təşkil edilməsi;

  • Müəssisə üçün müvafiq ştat cədvəlinin hazırlanması;

  • Əmək funksiyası üzrə vəzifə təlimatının hazırlanması;

  • Maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin hazırlanması;

  • Növbəli iş rejiminə (vaxta metodu) dair qrafiklərin tərtib edilməsi;

  • Xidməti müqavilələrin hazırlanması