Qazanxana operatoru təlim kursu

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi Qazanxana operatoru mövzusunda təlim kursu təklif edir.

 

Qazanxana operatoru təlim kursunun Tədris Metodikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən razılaşdırılmışdır.

 

Eyni zamanda G&I Training Academy əlavə təhsil müəssisəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin rəyi əsasında əlavə təhsil fəaliyyəti üzrə Lisenziya əldə etmişdir.

 

Təlimin məqsədi: 

 

 • İstilik qurğularının  texniki  istismar zamanı təhlükəsizlik qaydaları üzrə məlumatın verilməsi

 • İstilik qurğularının yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqıdna məlumatn verilməsi

 • Qazanxana operatorları və maşinistlərinin bilik və bacarıqlarını artırmaq

 • Qazanxana operatorlarının vəzifələri ilə maarifləndirmək 

 • Qazanxana operatorları və maşinistlərini Qazanxana qurğularına dair Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan Qanunvericilik və digər tələblər barədə məlumatlandırmaq

 • Qazanxanaların təsnifatı

 • Qazanxananın təyinatı və yerləşdirilməsi 

 • Qazanxananın yanacaq, elektrik və su təchizatı, Qazanxana avadanlıqları, Buxar və suqızdırıcı qazanların iş prinsipi ilə tanış etmək

 

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Mühəndislər, Qazanxana operatorları, Əməliyyatçlar, Qazanxana maşinistləri və qazanxana işlərinə dair məsul şəxslər üçündür.  

 

Mövzular: 

 • Giriş. Terminlər və anlayışlar

 • Məqsəd və anlayışlar

 • Qanunvericilik və digər tələblər

 • Qazanxana qurğularına dair Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan normativ sənədlər 

 • İstilik şəbəkələri haqqında ümumi məlumatlar

 • İstilik sistemlərinin hazırlanıb işə qoşulma qaydaları

 • Qazanxana qurğuları 

 • Qazanxanaların təsnifatı

 • Qazanxananın təyinatı və yerləşdirilməsi (iş prinsipi)

 • Qazanxana avadanlıqları haqqında ümumi məlumat

 • İstilik təchizatı sistemi

 • Buxar və suqızdırıcı qazan qurğuları

 • Qazanxananın yanacaq, elektrik və su təchizatı

 • Buxar və su qızdırıcı qazanların iş prinsipi

 • İstilik enerji qurğularının istismarının təşkili

 • İşçi heyətin vəzifələri

 • İşçi heyətə və onun hazırlığına dair tələblər

 • Əməliyyatçının (Qazanxana operatorunun) vəzifələri

 • Qazanxanada texniki Təhlükəsizlik qaydaları

 • Qazanxana operatorunun Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizlik üzrə Peşə Təlimatı

 • Qəza və yanğın əleyhinə nəzarət - yoxlama 

 • Qazanxanada Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları

 • İstilik və ventilyasiya sistemlərinə dair yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

 • Yanğınların qarşısının alınması

 • Yanğınların söndürülməsi və qəzaların aradan qaldırılması zamanı təhlükəsizlik tədbirləri

 

Təlim müddəti: 2 gün 

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 5 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan və Rus dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara FHN metodika təsdiqli Sertifikat (və ya Vəsiqə formalı) təqdim olunur.