Avtoklav texniki (sterilizator)

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi  Avtoklav Texniki təlim kursu elan edir.

Kurs “ISO 17665-1:2006 - Sterilization of health care products” Standartı əsasında nəzəri və praktiki olaraq keçirilir.
Avtoklav texniki avtoklav (sterilizator) cihazlarının texniki xidmətini və istismarını həyata keçirən şəxsdir. Avtoklavlar yüksək temperatur və təzyiq altında işləyərək mikroorqanizmləri öldürərək və ya təsirsiz hala gətirərək sterilizasiya proseslərini həyata keçirən cihazlardır. Onlar tibbdə, laboratoriyada, qida emalında, dərman istehsalında və bir çox sənaye sahələrində istifadə olunur.


Kursun proqramı:

  • Avtoklavın iş prinsipi

  • Avtoklavların təhlükəsiz istismarı üçün protokollar 

  • Avtoklav növləri və modelləri

  • Sterilizasiya prosesləri (materialların qəbulu, işlənməsi və təhvili)

  • Avtoklavlara texniki qulluq

  • Kalibrasiya

  • Kimyəvi sterilizasiya üsulları

  • Sənədləşmə və qeydlərin aparılması


Kursun müddəti: 2 ay (48 saat)

Kursa kimlər müraciət edə bilər: Bu sahəyə marağı və bu sahə üzrə işləmək istəyən hər bir şəxs.

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.