Ətraf Mühitin Mühafizəsi

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi Ətraf Mühitin Mühafizəsi ilə bağlı aşağıdakı sahələrdə konsaltinq-məsləhət xidmətlərini təklif edir. 

 • İstehsalat monitorinqinin aparılması

 • ƏMTQ (Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi)

 • Ekoloji Pasport

 • Ekoloji İnventarlaşdırma (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin, ona fiziki təsir mənbələrinin inventarlaşdırılması)

 • ABTH (Atıla Bilən Tullantı Həddi)

 • BBAH (Buraxıla Bilən Axıntı Həddi)

 • Dağ Mədən İşlərinin İnkişaf Planı

 • Su Təsərrüfatı Pasportu

 • 2 TG hesabatlar

 • Ekoloji Tədbirlər Planı

 • Dibdərinləşdirmə işlərinin layihəsi

 • Laboratoriya xidmətləri