Yanğın təhlükəsizliyinin əsasları

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi Yanğın təhlükəsizliyinin əsasları mövzusunda təlim təklif edir. Təlimlər nəzəri və praktik olaraq həyata keçirlir. 

 

Təlimin məqsədi:

 • Yanğın barəsində məlumatlandırma

 • Yanğın riskinin azaldılması yollarının izah olunması

 • Yanğın zamanı təhlükəsiz davranma qaydalarını aşılamaq

 • Yanğınla düzgün mübarizə metodlarının seçilməsi

 • Daşınan (portativ) yanğınsöndürmə avadanlıqları barəsində məlumatlandırma və təhlükəsiz istifasdə qaydalarının izah olunması.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Yanğın təhlükəsizliyi üzrə nəzarətçilər, könüllü yanğın dəstələrinin üvzləri və yanğın təhlükəsizliyi üzrə səfərbər edilən hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

 • Yanma nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərini

 • Yanğın ehtiyat üsullarının müəyyən olunmasını

 • Yanğının təsnifatını

 • Düzgün yanğınsöndürənin seçilməsi və istifadəsini

 • Yanğın üsullarını

 • Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı öhdəliklərdən xəbərdar olmağı 

 

Mövzular: 

 • Giriş/Tanışlıq

 • Yerli Qanunvericilik və Beynəlxalq Standartlar 

 • Yanğın Təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 • Azərbaycan Respublikasında Yanğın Təhlükəsizliyi Qaydaları

 • Yanğın Təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlərin təşkili

 • Yanğının əmələ gəlməsi 

 • Yanğının səbəbləri və nəticələri

 • Yanma nəzəriyyəsi (alışma üçbucağı) 

 • Yanğının (istiliyin) yayılma yolları

 • Yanğının növləri (təsnifatı -sinifləri)

 • Yanğın söndürməyin vasitələri

 • Müxtəlif yanğınsöndürmə (Odsöndürənlər) və yanğından mühafizə vasitələrinin növləri və istifadə qaydaları

 • Yanğına qarşı profilaktik tədbirlər

 • Riskin Qiymətləndirilməsi

 • Fövqəladə Hallarda görülən tədbirlər

 • Odsöndürən balonlar (yoxlama və texniki baxış)

 • Odsöndürənlərin istifadə qaydalarını göstərmək / praktiki təlimatlandırma

 • Praktiki hissə

 • Təlimin qiymətləndirilməsi.

 

Təlim müddəti: 1 gün

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur. 

Seritifikatın etibarlılıq müddəti: 3 il