AHA International Training Center

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi  "Amerika Ürək Assosiasiyası"nın (American Heart Association) Azərbaycanda Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA -İnternational Training Center) statusunu əldə etmişdir. 

Azərbaycanda AHA Beynəlxalq Təlim Mərkəzi olaraq aşağıdakı mövzularda həm Privoder həm də İnstructor kursları təşkil edilir.

  ❤ Basic Life Support (BLS ) - Təməl Həyata Dəstək / İlk yardım.

  ❤ Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) - Təkmil Kardiyovaskular Həyat Dəstəyi.

  ❤ Pediatric Advanced Life Support (PALS) - Pediatrik təkmil Həyat Dəstəyi.

 

Təlim kursunu uğurla bitirənlərə AHA Beynəlxalq Sertifikatı (kartı) təqdim olunur.