İstilik qurğuları və istilik şəbəkələrinin istismarı ilə məşğul olan heyətin hazırlanması