Yükqaldırma planının hazırlanması

Yükqaldırma planlarının hazırlanması

G&I Training Academy Yükqaldırma Əməliyatları (Liffing operations) üzrə məsləhət (konsaltinq) xidmətlərini təklif edir.

  • Yükqaldırma planlarının (Lifting Plan) hazırlanması

  • Yükün qiymətləndirilməsi (hesablanması)

  • Yükqaldırma Əməliyyatlarının Riskinin qiymətlədirilməsi