Çatmalı (hörgüclü)

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi Çatmalı (hörgüclü) mövzusunda təlim kursu elan edir.