Dəmirbənd quraşdırcısı üstün səviyyə (Advanced Level)

Dəmirbənd quraşdırcısı

G&I Training Academy Təlim Mərkəzi Üstün səviyyədə Dəmirbənd quraşdırcısı  (Advanced scaffolding training) təlim kursu elan edir. 

 

Kursun Tədris Metodikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən razılaşdırılmışdır. 

 

Təlimin məqsədi: Dəmirbənd (taxtabənd) quraşdırıcılarının bilik və bacarıqlarının artırılması

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Dəmirbəndlərin, (taxtabəndlərin) quraşdırlmasına cəlb olunmuş işçi heyəti.

 

Təlim 2 hissədən ibarətdir: Nəzəri və Praktiki (məşğələ)

 

Mövzular: 

 • Giriş
 • Qanunvericilik
 • Cizgilərin (çertyojların) oxunması
 • TG - 20:13 Standartı
 • BS EN 12811-1 standartı
 • Bağlama üsulları və TG 4
 • Dəmirbənd elementləri
 • Dəmirbnədin növləri
 • Müstəqil bağlanmış dəmirbənd
 • Dəmirbənd barmağı
 • Quş qəfəsinə bənzər dəmirbənd
 • Statik qüllə (təsdiq edilmiş sistemdə boru və fitinq)
 • Dəmirbəndlərdəki dəyişikliklər
 • Ferma şəkilli dəmirbənd
 • Hazır tirlərdən ibarət dəmirbənlər
 • Qoruyucu yelpiklər
 • Yükləmə meydançası
 • Damda qurulan yəhər tipli dəmirbənd
 • Çıxıntılı dəmirbənd
 • Damın kənar qoruyucusu
 • Dəmir konstruksiyadan asılı boru dəmirbənd
 • Konsol tipli dəmirbənd
 • İkiyollu bərkitmə/ölü bərkitmə
 • Müvəqqəti dam dəmirbəndi
 • Pilləkənlər
 • Dəmirbənddən qurulmuş maili yol keçıdi
 • Dəmirbənd quraşdırıması, istifadəsi və sökülməsi ilə bağlı təhlükə və risklər
 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • TG4 bağlantısının testi
 • Dəmirbəndin təhlükəsiz quraşdırıması və sökülməsi qaydaları
 • Dəmirbəndin təhlükəsiz quraşdırıması və sökülməsi zamanı Fərdi Mühafizə Vasitələri
 • Təhlükəsizlik haqqında Təlimat
 • Nəzəri hissənin Qiymətləndirməsi
 • Nəzəri hissədə təqdim olunmuş məlumatlar əsasında Praktiki hissənin keçirilməsi: Dəmirbəndin / taxtabəndin quraşdırılması və sökülməsi
 • Praktiki hissənin qiymətləndirilməsi

 

Təlimin müddəti: 3 gün 

İştirakçı sayı: Minimum 5 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçıya FHN-təsdiqli SERTİFİKAT təqdim olunur.  

Sertifikatın etibarlılıq müddəti: 3 il