SƏTƏM təlimləri

İş yerində Təhlükəsizliyin təmin olunması yüksək mədəniyyətdən xəbər verir.

image not found!

Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət | COSHH (Control of Substances Hazardous to Health)

Təlimin məqsədi: Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət (COSHH) tələbləri barəsində işçiləri məlumatlandırmaq. 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli maddələrlə işə cəlb ediləcək bütün personallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz: 

 • Təlükəli maddələrlə davranış və tələbləri

 • Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi üçün görülən nəzarət tədbirləri

Mövzular: 

 • Giriş

 • Əsas terminlərin izahı

 • Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər

 • Əsas təhlükə kateqoriyaları

 • Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri)

 • Təhlükənin insana vurduğu fiziki təsir

 • Təhlükəli Maddələrə məruz qalma

 • Təhlükəli Maddələrin sağlamlığa vurduğu zərərlər

 • İş mühitində təhlükəli maddələrin müəyyən edilməsi

 • Yeni Beynəlxalq Təhlükə Nişanları

 • Təsirə məruzqalma riskini azaltmaq yolları

 • Matrialların Təhlükəsizliyi Haqqında Məlumat Vərəqi  (MSDS-Material Safety Data Sheet)

 • Nəzarət tədbirləri 

Təlim müddəti: 1 gün

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 5 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur. 

Sertifikatın etibarlılıq müddəti: 3 il

SƏTƏM təlimləri