Geodeziya müfəttişi | Survey inspection

Geodeziya müfəttişi | Survey inspection

 

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi  Beynəlxalq standartlar əsasında Geodeziya müfəttişi | Survey inspection  təlimi təklif edir. 

Kursun Proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

 • Giriş

 • Əsas anlayışlar

 • Geodeziya tarixi

 • Yerin forması və ölçüləri

 • Qravitasiya

 • Yer kürəsinin ellipsoidə oxşarlığı, ellipsoid növləri

 • Yerin əyriliyinin ölçmələrə təsiri

 • Proyeksiyalar

 • Koordinat sistemləri

 • Ölçülərin ellipsoid üzərində əksi

 • Qaus-Kryuger proyeksiyası. UTM proyeksiyası

 • Üçölçülü geodeziya həlləri.

 • GNSS mahiyyəti və tətbiqi.

 • GNSS koordinatlarının çevrilməsi

 • GNSS yüksəkliklərinin ortometrik yüksəkliyə çevrrilməsi

 • Geodeziyada isifadə olunan tətbiqlər

 • Geodeziyada istifadə olunan alətlər

 • Geodeziya istinad məntəqələri

 • Relyefin rəqəmsal modeli.

 • Elektron xəritə və Profil

 

TƏLİMÇİLƏR 

Kursu tədris edən Təlimçilər 20 ildən çox Geodeziya sahəsində Beynəlxalq iş təcrübəsi olan professional Mütəxəssislər / Mühəndislər tərəfindən keçirilir.

 

KURSUN MÜDDƏTİ:  20 saat. Kurslar həftə içi və həftə sonu axşam saatlarında (19:00-dan 22:00)-dək keçirilir.

 

KURSUN METODİKASI / KURS MATERİALLARI

 

Kursun metodikası yerli qanunvericiliyin və Beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən hazırlanmışdır:

 

Kursun sonunda iştirakçıların bilikləri qiymətləndirilir və  SERTİFİKAT təqdim olunur.