Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

G&I Training Academy aşağıda qeyd edilmiş istiqamətlər üzrə inspeksiya və kalibrasiya xidmətləri həyata keçirir:

 

  • Kütlə ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

  • Temperatur ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

  • Fiziki-kimyəvi və optiki-fizika ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

  • Elektrotexniki ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

  • Təzyiq, sərf və həcm ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

  • Mexaniki və həndəsi ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

  • Radiotexniki ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və kalibrlənməsi