İlməçi yükqaldırma üzrə Səlahiyyətli şəxs

İlməçi yükqaldırma üzrə Səlahiyyətli şəxs

G&I Training Academy Təlim Mərkəzi yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında "İlməçi yükqaldırma üzrə Səlahiyyətli şəxs təlimi təklif edir.

 

Yükqaldırma Əməliyyatları üzrə Təlim kurslarının Tədris Metodikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən razılaşdırılmışdır.

Digər Yükqaldırma