Media

Xəbərlər

image not found!

IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq G&I Training Academy -nin həyata keçirdiyi təlim kursları IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management (Beynəlxalq Risk və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarə olunması İnstitutu)  təlim üzrə qiymətləndirmə meyarlarına cavab vermiş və İİRSM tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

Qeyd olunmuş mövzular üzrə iştirakçılar (dinləyicilər) təlim keçirildikdən sonra Beynəlxalq İİRSM təsdiqli Sertifikatla (IIRSM Approved Certificate) təmin olunurlar.

Aşağıdakı təlim kurslar Böyük Britaniya qanunvericiliyinə, Avropa standartlarına və Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. 

  • İlk yardım / Basic First Aid
  • Yanğın Nəzarətçisi və Yanğınla ilkin mübarizə / Fire Warden and Basic Fire Fighting Training Program
  • Riskin Qiymətləndirilməsi / Task Risk Assessment
  • Bədbəxt hadsələrin araşdırılması və təməl (kök) səbəbin təhlili  / Incident Investigation & Root Cause Analysis
  • Qapalı Sahəyə Giriş  / Confined Space Entry Training Program (for Entrant and Attendant)

 

Təsdiq üçün IIRSM rəsmi saytındakı bu linkdən  https://www.iirsm.org/approved-courses daxil olaraq Search yerində G AND I Training Academy yazaraq təsdiq olunmuş təlim kurslarımzı görə bilərsiniz.

 

#iirsmapprovedcourse #approvedtraining #hsetraining #hse #sətəmtəlimləri #sətəm #təlim #safetytraining #safety #trainingprovider #kurs #telim #xidmət #internationalcourse #safetycourses #trainingcourse #telimkursu #beynəlxalqtəlimimərkəzi #ƏməyinMühafizəsi

Digər Media