İnşaat müfəttişi | Civil inspection

İnşaat müfəttişi | Civil inspection

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi  Beynəlxalq standartlar əsasında İnşaat müfəttişi (Civil inspection) təlimi təklif edir.

 

Kursun Proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

 

 

  • İnşaat sahəsində tətbiq olunan beynəlxalq istinad standartlar. Beynəlxalq layihələrdə inşaat işlərinin təşkili və icrasi zamanı astm, aashto, aci, en kimi istinad standartlar və tətbiqi.

  • Iso standarti haqqında məlumat və kefiyyətin idarə olunmasi sistemi.

  • Tikintidə qazıntı,əks-doldurma və kipləşdirmə  işləri üzrə metodika və texniki spesifik tələblər.

  • Bünövrə və yeraltı komunikasiyalarının qazıntısı üçün tələb olunan metod və qaydalar.

  • Torpaq kipləşdirmə işləri.

  • Yoxlama, testlər və hesabatvermə