Takelaj / Riger training course

Takelaj / Riger training course

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında Takelaj / Riger təlimi təklif edir.

 

Təlimin Tədris Metodikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən razılaşdırılmışdır.

Yükqaldırma