İnteqrə olunmuş İdarətmə Sistemi (ISO 9001, 14001 və 45001)

image not found!

İnteqrə olunmuş İdarətmə Sistemi (ISO 9001, 14001 və 45001)

G&I Training Academy Əlavə Təhsil  Mərkəzi İnteqrə olunmuş İdarətmə Sistemi (Integrated Management System) üzrə təlim kursları həyata keçirir:

 •  ISO 9001:2015  Quality Management Systems  |  Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi

 •  ISO 14001:2015 Enviromental Management Systems |  Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi

 •  ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems  |  Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi

 

İnteqrə olunmuş İdarətmə Sistemi təliminin məqsədi: Şirkətdaxili İnteqrə olunmuş ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin qurulması, idarəetmənin planlaşdırılması və tətbiq edilməsi üçün iştirakçılara gərəkli bilikləri vermək və bu bilikləri təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Təlim Kursu proqramının məzmunu IRCA (International Register of Certificated Auditors) Sertifikatlı Daxili İnteqrə olunmuş ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin Təlimləri ilə əlaqədar olan qaydalar nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır.

 

Proqramın məzmunu:

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin Keyfiyyət, Ətraf Mühit və Peşə sağlamlığı və Əməyin təhlükəsizliyi Terminləri

 • Keyfiyyət, Ətraf mühit və Peşə sağlamlığı və Əməyin təhlükəsizliyi İdarəetmə sistemlərinin tarixi və inkişafı

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərinin təkmilləşdirilməsi

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standartlarının qurulması 

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018  İdarəetmə Sisitemlərinin Maddələrin ayrıca təfsilatı

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018  İdarəetmə Sisitemləri və Standartlar

 • Auditin xüsusiyytələri, anlayışı məqsədi və növləri

 • Vəzifə öhdəliklər

 • Auditə hazırlıq və Realizəsi

 • Yekun toplantı və nəticələrin müzakirəsi

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standartlarına əsasən Risklərin Qiymətləndirilməsi

 • Auditorların məsuliyyətləri, Şəxsi Atributları və Auditorun seçilməsi, Auditorun Sertifikatlaşdırma Sxemi

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standatların, Sistemlərin yaradılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması 

 • Sistemli yanaşma və ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 yeddi prinsiplərinə cavab verən proseslər.

 •  

Təlimlərin müddəti:  5 gün

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili

Təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən iştirakçılara G&I Training Academy tərəfindən Sertifikat təqdim olunur. 

 

İSO Standartları