İSO Standartları

İSO Standartları

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi İSO Standartları üzrə aşağıdakı mövzularda təlim kursları həyata keçirir:

  • ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi | Quality Management Systems

  • ISO 14001:2015 Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi | Enviromental Management System

  • ISO 45001:2018 Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi | Occupational Health and Safety Management Systems 

  • ISO 22000: 2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi | Food safety management systems

  • ISO 19011: 2018 İdarəetmə sistemlərində auditin keçirilməsi | Auditing management systems

  • ISO 17025:2017 "Sınaq (test) və Kalibrləmə Laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə dair ümumi tələblər" | ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

  • ISO/IEC 17065:2012 Uyğunluq qiymətləndirməsi. Proses, məhsul və xidmət sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən qurumlara tələblər | ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services

İSO Standartları